"Heil Hitler" and "We must just kill all those Jews, man!" -- at Copenhagen pro-jihad demo

Turban Bomb January 12 2009

A video from the pro-jihad, Jew-hating demonstration in Copenhagen, Denmark on Saturday 10th 2009. Below is a transcript and translation into English of some of the notable remarks made at the occasion.


Jew-hatred in Copenhagen
Danish English
Alla-hu Akbar, Alla-hu Akbar Alla-hu Akbar, Alla-hu Akbar
Hitler! Heil Hitler! Hitler! Hitler! Hitler! … Hitler! Heil Hitler! Hitler! Hitler! Hitler! …
Vi skal bare dræbe alle de jøder, mand! Så er vi fri for dem, mand! We must just kill all those Jews, man! Then we'd be rid of them, man!
Alle jøder, mand, de bliver aldrig elsket, aldrig elsket. All Jews, man, they will never be loved, never loved.
[Arabisk - hyldest til Kassam-raketterne] [Arabic - praising Kassam rockets used by Hamas]
Vi er parat til alt! Parat til alt! Det er jer [svært at høre]. We are prepared for everything! Prepared for everything! It is you [shouting].
Nu skal I høre. Now listen up.
[Afbryder] Giv os nogle jøder! [Interrupting] Give us some Jews!
Nu skal I høre. Nu går I hjem, træder [??] hvor I vil. Hvis I møder nogen jøder … Now listen up. Now you go home, threading [??] where you want. If you meet any Jews...
[Afbryder] Vi knepper dem, mand! [Interrupting] We fuck them, man!
Fortæl dem hvor mange de har dræbt! Tell them how many they've killed.
Fortæl dem hvordan alle arabere fra København, hvordan alle arabere fra Gellerup [?], hvordan alle arabere fra Hitler, hvordan deres straf bliver, for palæstinensernes blod! Tell them how all Arabs from Copenhagen, how all Arabs from [??], how all Arabs from Hitler, how their punishment will be, for the blood of the Palestineans.
[Diverse råben:] Fucking jøder, mand! [Assorted shouting, including:] Fucking Jews, man!
Død over Israel! Death to Israel!
[Koordinerede råb på arabisk] [Coordinated chanting in Arabic]
Dræb jøderne! Kill the Jews!
Allah-hu Akbar Allah-hu Akbar
[Klokken slår] [Town bell strikes]
Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under my foot, Palestine in my blood!
Muhammad Rasul Allah! Muhammad Rasul Allah! [Muhammad is the Messenger of Allah!]
[Går mod Rådhusets indgang – stoppet af politiet] [March towards the town hall entrance, blocked by the police.]
[Arabisk:] Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, jaish Muhammad sawfa yaoud [= "Khaybar, Khaybar! Oh, jøder, Muhammeds hær vil vende tilbage". En reference til Muhammeds udryddelse af jøderne i Khaybar.] [Arabic:] Khaybar, Khaybar, O Jews, the army of Muhammad will return. [A reference to Muhammad's genocide against the Jews of Khaybar.]
Hallo: Vi skaber nok problemer... Hallo: We may be causing problems...
Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, jaish Muhammad sawfa yaoud [Arabic:] Khaybar, Khaybar, O Jews, the army of Muhammad will return.
[Politiet blokerer adgangen til Rådhuset] [Police blocks acces to the town hall.]
Down, down Israel! Down, down Israel! Down, down Israel! Down, down Israel!
Down, down USA! Down, down USA! Down, down USA! Down, down USA!
Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine!
[Banner siger:] Er dette forsvar? [The banner reads:] Is this defense?
Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine!
Giv os nogle jøder! Giv os nogle jøder! Eksplosion] Give us some Jews! Give us some Jews! [Explosion heard]
[Arabisk] [Arabic]
Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under my foot, Palestine in my blood! Israel under my foot, Palestine in my blood!
[Arabisk – reference til Khaybar?] [Arabic – possibly a Khaybar reference]
Undskyld, må jeg spørge om noget hurtigt? Må jeg spørge om noget? Excuse me, may I pose a quick question? May I ask you something?
 
 

Comments